Instrukcja obsługi
 • Klikanie na nagłówki miejsce i dzielnica odpowiednio sortuje listę.
 • Ranking stworzony został wyłącznie na podstawie wyników egzaminów gimnazjalnych w latach 2012-2014, zawiera więc tylko rezultat przeliczenia danych a nie opinię o gimnazjum. Z tego samego powodu ranking nie obejmuje gimnazjów, w których nigdy nie przeprowadzono egzaminu.
 • Umieszczone przy każdym gimnazjum liczby podają w procentach jak statystyczny wynik dzieci z gimnazjum różnił się od przeciętnego wyniku dzieci w gimnazjach warszawskich w latach 2012-2014. Liczba ujemna oznacza, że przeciętny wynik dzieci w gimnazjum jest niższy niż przeciętny wynik dzieci w Warszawie.
 • Porównanie gimnazjów w tym zakresie sprowadza się więc do odjęcia wyników przypisanych szkole w rankingu.
 • Poszczególne kolumny odnoszą się do wyników:
  • Ma matematyka
  • Pr przedmioty przyrodnicze
  • Hi historia i wiedza o społeczeństwie
  • Po język polski
  • Ap język angielski podstawowe
  • Az język angielski zaawansowane
  • Np język niemiecki podstawowe
  • Nz język niemiecki zaawansowane
  • Fp język francuski podstawowe
  • Fz język francuski zaawansowane
  • Rp język rosyjski podstawowe
  • Rz język rosyjski zaawansowane
  • Hp język hiszpański podstawowe
  • Hz język hiszpański zaawansowane
  • Wp język włoski podstawowe
  • Wz język włoski zaawansowane
 • Z punktu widzenia rodziców ważne jest odnotowanie podziału gimnazjów na:
  • Obwodowe - prowadzone przez dzielnice m. st. Warszawy. Szkoły te przyjmują każde dziecko zamieszkałe w obwodzie oraz w miarę możności dzieci spoza obwodu. Wszystkie gimnazja obwodowe objęte są naborem elektronicznym.
  • Publiczne - zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych (m.in. zakaz pobierania opłat i obowiązek tworzenia Rady Rodziców) ale bez przypisanego obwodu. Niektóre gimnazja z tej kategorii objęte są naborem elektronicznym.
  • Prywatne - prowadzone przez podmioty niepubliczne. Gimnazja te pobierają czesne i stosują własne procedury i kryteria przyjmowania dzieci.
  • Specjalne - poza powszechnie dostępną rekrutacją.

  [powrót do rankingu]

  Wszelkie uwagi dotyczące tej strony można kierować do rachmistrza rankingu: Krzysztof Czuma